Gửi đến các bạn định và sẽ đi du học Hàn. Lựa chọn trung tâm rất quan trọng, mình đã sang Hàn được một tháng và mọi thứ đều đã ổn. Gửi gắm cho Monday là quyết định đúng đắn. Các anh chị, thầy cô trong Monday rất dễ thương và nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc của mình. Quan trọng nhất là hồ sơ có khó cỡ nào qua tay Monday cũng sẽ được xử lý hết.
Cám ơn anh chị trong Monday rất nhiều