Trong suốt thời gian học ở trung tâm mình đã được nhận rất nhiều thứ từ các anh chị , mọi người lúc nào cũng nhiệt tình hỗ trợ mọi lúc mọi nơi, cũng nhờ có Monday mà hiện tại mình đã thực hiện được ước mơ du học Hàn Quốc, nếu có cơ hội thì mình vẫn muốn được học ở đây 1 lần nữa