Nghĩ lại cả một hành trình dài từ lúc du học Hàn Quốc chỉ là giấc mơ đến lúc thực sự đặt chân đến đây rồi thì chưa bao giờ không có hình bóng của Monday cả. Một trong những quyết định sáng suốt nhất mà mình từng làm là đến Monday. Thế kỉ 21 rồi, ngắn gọn, dễ hiểu, không phải nói nhiều!