Ngữ pháp V+기로 하다 (quyết định...)
Ngữ pháp V+기로 하다 (quyết định...)

Ngữ pháp V+기로 하다 (quyết định…)

Ngữ pháp V+기로 하다 là một ngữ pháp thông dụng và phổ biến trong tiếng Hàn. Khi muốn thể hiện sự quyết tâm của mình đối với sự việc nào đó, bạn cũng có thể sử dụng ngữ pháp này. Cùng tìm hiểu về ngữ pháp này và các cách sử dụng của ngữ pháp này qua các ví dụ bên dưới nhé ^^

Ngữ pháp V+기로 하다 (quyết định...)
Ngữ pháp V+기로 하다 (quyết định…)

Ngữ pháp V+기로 하다:

👉 Ý nghĩa: Được gắn vào sau động từ để đưa ra quyết định về một hành động nào đó (thể hiện sự quyết tâm, lời hứa hoặc một kế hoạch )

👉 Dịch nghĩa: Quyết định/ xác định/ định làm …

👉 Thường dùng dạng quá khứ:=> V +기로 했다

Ví dụ:

1. 내일부터 열심히 공부하기로 했어요

 • Tôi đã quyết định sẽ học hành chăm chỉ từ ngày mai

2. 한국에서 유학을 하기로 했어요

 • Tôi quyết định sẽ du học ở Hàn quốc

3. 오늘 오후에 친구를 만나기로 했어요

 • Tôi quyết định sẽ gặp bạn và chiều nay

Một số Lưu Ý với Ngữ pháp V+기로 하다:

 • Có thể thay thế 하다 bằng các động từ: 결정하다 (quyết định) , 결심하다 (quyết tâm), 약속하다 (hứa), 작정하다 (quyết định),…

Ví dụ:

1. 쌀을 빼기로 결심했어요

 • Tôi đã quyết tâm sẽ giảm cân

2. 오늘부터 한국어를 열심히 공부하기로 결정했습니다

 • Tôi quyết định sẽ học tiếng hàn chăm chỉ từ hôm nay

3. 이 비밀을 지키기로 약속했어요

 • Tôi hứa sẽ giữ bí mật này
 • Dạng phủ định của ngữ pháp V+기로 하다:
  • V지 않기로 하다/ 안 V기로 하다:  quyết định không…
  • V 기로 하지 않다: không quyết định…

Ví dụ:

1. 이번 방학에는 여행 가지 않기로 했어요

 • Tôi quyết định sẽ không đi du lịch vào kỳ nghỉ này

2. 술을 마시지 않기로 했어요

 • Tôi quyết định sẽ không uống rượu

3. 너하고 같이 밥 먹기로 하지 않았어요.              

 • Tôi chưa quyết định sẽ ăn cơm cùng với cậu

🌟 Có thể bạn quan tâm:

Trung tâm du học Hàn Quốc uy tín hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí rõ ràng minh bạch từng giai đoạn, cam kết không phát sinh. Hoàn tiền 100% nếu không đậu Visa.
Photo of author

Monday TV

Tư vấn miễn phí

Form đặt hẹn background trắng cuối mỗi bài viết

*Lưu ý: Monday hiện tại chỉ có 1 chi nhánh duy nhất tại Hồ Chí Minh

Viết một bình luận