Phân biệt ngữ pháp 아무도 - 아무나
Phân biệt ngữ pháp 아무도 - 아무나

Phân biệt ngữ pháp 아무도 – 아무나

Ngữ pháp 아무 là đại từ bắt đầu mang nghĩa “bất cứ” hoặc “không …”, nghĩa là không chọn bất cứ cái gì đặc biệt, tương đương nghĩa tiếng Việt là “bất cứ, bất kỳ” (ví dụ như bất cứ cái gì, bất cứ ai).Tùy vào tiểu từ theo sau 아무 thì từ này có thể diễn đạt người hoặc vật. Vậy phải phân biệt ngữ pháp này như thế nào? Khi nào thì dùng 아무도 còn khi nào thì dùng 아무나. Hãy cùng Monday phân biệt ngữ pháp 아무도 – 아무나 nhé.

Phân biệt ngữ pháp 아무도 - 아무나
Phân biệt ngữ pháp 아무도 – 아무나

1. Ngữ pháp 아무 + 나

Với những từ bắt đầu bằng đại từ “아무” và kết thúc bằng “나” sẽ mang nghĩa “BẤT CỨ”

Vế tiếp theo sau cụm từnày sẽ ở dạng khẳng định

 • 아무나 – bất cứ ai
 • 아무거나 – bất cứ cái gì
 • 아무데나 – bất cứ ở đâu
 • 아무대나 – bất cứ khi nào

Ví dụ

 • 요즘 아무나 유명한 가수가 될 수 있는 것 같아요.
  Dường như dạo này bất cứ ai cũng có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng
 • 아무거나 괜찮아요

        Cái gì cũng được

 • 공휴일에 무료로 아무데나 주차 할 수 있어요.
  Vào ngày nghỉ bạn có thể đậu xe miễn phí ở bất kỳ đâu
 • 아무때나 방문 하세요.
  Hãy đến thăm tôi bất cứ khi nào nhé

2. Ngữ pháp 아무 + 도

Với những từ bắt đầu bằng đại từ “아무” và kết thúc bằng “도” sẽmang nghĩa “KHÔNG”

Vế tiếp theo sau cụm từ này sẽ ở dạng phủ định

 • 아무도 – Không một ai
 • 아무것도 – Không một cái gì
 • 아무데도 – Không ở đâu

Ví dụ

 • 월요일에 아무도 직장 가기를 안 좋아해요.
  Không ai thích đi làm vào ngày thứ2
 • 이 영화에 대해 좋은 것은 아무것도 없어요.
  Bộphim này không có gì hay cả
 • 서울에 아무데도 소호 같은 곳은 없어요.
  Ở Seoul không nơi nào giống như Soho cả

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

🌟 Có thể bạn quan tâm:

Tư vấn miễn phí

Form đặt hẹn background trắng cuối mỗi bài viết

Viết một bình luận