So sánh từ vựng 잘못 và 잘 못
So sánh từ vựng 잘못 và 잘 못

So sánh từ vựng 잘못 và 잘 못

Nhiều dù người học tiếng Hàn đã lâu vẫn cảm thấy thấy khó khăn khi phân biệt 2 từ vựng 잘못 và 잘 못.

Tuy chỉ có sự khác biệt về khoảng cách giữ 2 từ “잘” và “못” nhưng cụm từ ghép này cũng đồng thời bị thay đổi về mặt ý nghĩa. Khi nói sẽ không nhận ra sự khác biệt nhiều.

So sánh từ vựng 잘못 và 잘 못
So sánh từ vựng 잘못 và 잘 못

👉 Xem thêm bài viết:

>Kỳ thi KLAT là gì?

> Đại học Korea – Một trong ba trường Đại học hàng đầu Hàn Quốc

Từ vựng 잘못+ V

 • 잘못 đứng trước động từ
 • Với những động từ có “하다” (공부하다, 요리하다…) thì 잘못đứng trước “하다”
 • Mang nghĩa “nhầm”, “sai”
 • Ví dụ
  • 저는 문자를 잘못 보냈어요. 죄송합니다: Tôi gửi nhầm tin nhắn. Xin lỗi ạ
  • 오모, 전화번호를 잘못 썼어요: Ôi không, tôi viết nhầm số điện thoại rồi

Từ vựng 잘 못+ V

 • 잘 못 đứng trước động từ
 • Với những động từ có “하다” (공부하다, 요리하다…) thì 잘 못 đứng trước “하다”
 • Mang nghĩa “không tốt”, “không giỏi”, “dở”
 • Trái nghĩa với “잘+ V”
 • Ví dụ
  • 저는 요리를 잘 못 해요: Tôi nấu ăn không giỏi
  • 한글을 잘 못 써요: Tôi viết chữ Hàn xấu

VÍ DỤ SO SÁNH

 • 잘못 써요: Tôi viết nhầm
 • 잘 못 써요: Tôi viết xấu

Xem thêm: 80 động từ phổ biến nhất trong tiếng Hàn

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

👉 Xem thêm bài viết: PHÂN BIỆT 아무도-아무나

Tư vấn miễn phí

Viết một bình luận