GIÁO TRÌNH VÀ FILE NGHE YONSEI

 


 

1. SÁCH BÀI HỌC YONSEI : 

Sơ cấp 1-1 (click để tải) 

Sơ cấp 1-2 (click để tải)

Sơ cấp 2-1 (Click để tải)

Sơ cấp 2-2 (Click để tải)

Trung cấp 3-1 (Click để tải)

Trung cấp 3-2 (Click để tải)

Trung cấp 4-1 (Click để tải)

Trung cấp 4-2 (Click để tải)

Cao cấp 5-1 (Click để tải)

Cao cấp 5-2 (Click để tải)

Cao cấp 6-1 (Click để tải)

Cao cấp 6-2 (Click để tải)

 

2. FILE NGHE YONSEI : 

Sơ cấp 1-1 (click để tải) 

Sơ cấp 1-2 (click để tải)

Sơ cấp 2-1 (Click để tải)

Sơ cấp 2-2 (Click để tải)

Trung cấp 3-1 (Click để tải)

Trung cấp 3-2 (Click để tải)

Trung cấp 4-1 (Click để tải)

Trung cấp 4-2 (Click để tải)

Cao cấp 5-1 (Click để tải)

Cao cấp 5-2 (Click để tải)

Cao cấp 6-1 (Click để tải)

Cao cấp 6-2 (Click để tải)


✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng


——————————————— 
DU HỌC HÀN QUỐC MONDAY 
☎ Hotline/zalo: 0901 879 877
🏫 Add : 502 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Bình, Q.9, TPHCM (P.114, Trường CĐ Kỹ Nghệ II)
✉ Email: admin@monday.edu.vn 
🌐 Facebook: www.facebook.com/DuhocMonday
🎬 Youtube : www.youtube.com/DuhochanquocMonday 
📷 Instagram : www.instagram/duhocmonday 
👉 Liên hệ với Du học Hàn Quốc MONDAY  để được tư vấn ngay