40 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỐT NHẤT SEOUL

 

1. Đại học Quốc gia Seoul

Địa chỉ: 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.snu.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.580.000 - 1.730.000 won/kỳ

2. Đại học Sungkyunkwan

Địa chỉ: 25-2 Sungkyunkwan-ro, Myeongnyun 3(sam)ga-dong, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.skku.edu
Học phí học tiếng : 1.600.000 won/kỳ


3. Đại học Hanyang

Địa chỉ: 222 Wangsimni-ro, Sageun-dong, Seongdong-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.hanyang.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.650.000 won/kỳ

4. Đại học Kyunghee

Địa chỉ: 26 Kyungheedae-ro, Hoegi-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.khu.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.700.000 won/kỳ

 

Trường Đại học Kyunghee

 

5. Đại học Yonsei

Địa chỉ: 50 Yonsei-ro, Sinchon-dong, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.yonsei.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.660.000 won/kỳ

 

6. Đại học nữ Ewha

Địa chỉ: 52 Ewhayeodae-gil, Bukahyeon-dong, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.ewha.ac.kr
Học phí học tiếng : khoảng 1.720.000 won/kỳ

7. Đại học Konkuk

Địa chỉ: 120 Neungdong-ro, Jayang-dong, Gwangjin-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.konkuk.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.600.000 won/kỳ

8. Đại học Sogang

Địa chỉ: 35 Baekbeom-ro, Daeheung-dong, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: wwwe.sogang.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.770.000 won/kỳ

9. Đại học Sejong

Địa chỉ: 209 Neungdong-ro, Gunja-dong, Gwangjin-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.sejong.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.500.000 won/kỳ

 

Đại học Sejong

 

10. Đại học Seoul

Địa chỉ: 163 Seoulsiripdae-ro, Jeonnong-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.uos.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.300.000 won/kỳ

Các trường Khác

 

11. Đại học Chungang

Địa chỉ: 84 Heukseok-ro, Dongjak-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.cau.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.500.000 won/kỳ

12. Đại học Dongguk

Địa chỉ: 30 Pildong-ro 1-gil, Jangchung-dong, Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.dongguk.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.550.000 won/kỳ

13. Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc

Địa chỉ: 107 Imun-ro, Imun-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.hufs.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.550.000 won/kỳ

14. Đại học Catholic Korea

Địa chỉ: 296-12 Changgyeonggung-ro, Hyehwa-dong, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.catholic.ac.kr
Học phí học tiếng : Khoảng 1.100.000 won/ kỳ

 

15. Đại học Kwangwoon

Địa chỉ: 20 Gwangun-ro, Wolgye 1(il)-dong, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.kw.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.300.000 won/kỳ

16. Đại học Kookmin

Địa chỉ: 77 Jeongneung-ro, Jeongneung-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.kookmin.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.450.000 won/học kỳ

 

👉 Xem thêm bài viết: Chi phí du học Hàn Quốc

 

Đại học Kookmin

17. Đại học Soongsil

Địa chỉ: 369 Sang-doro, Sangdo-dong, Dongjak-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.ssu.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.300.000 won/học kỳ

 

18. Đại học nữ Sookmyung

Địa chỉ: 100 Cheongpa-ro 47-gil, Cheongpadong 2(i)-ga, Yongsan-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.sookmyung.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.500.000 won/học kỳ

 

19. Đại học Hongik

Địa chỉ: 94 Wausan-ro, Sangsu-dong, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.hongik.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.300.000 won/học kỳ

 

20. Đại học Nữ Duksung

Địa chỉ: 33 Samyang-ro 144-gil, Ssangmun 1(il)-dong, Dobong-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.duksung.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.250.000 won/học kỳ

 

21. Đại học Nữ Seoul

Địa chỉ: 621 Hwarang-ro, Gongneung 2(i)-dong, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.swu.ac.kr
Học phí học tiếng : Khoảng 1.300.000 won/học kỳ

 

22. Đại học Sahmyook

Địa chỉ: 815 Hwarang-ro, Gongneung 2(i)-dong, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.syu.ac.kr
Học phí học tiếng : Khoảng 1.250.000 won/học kỳ

 

23. Đại học Nữ Sungshin

Địa chỉ: 2 Bomun-ro 34da-gil, Donam-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.sungshin.ac.kr
Học phí học tiếng : Khoảng 1.300.000 won/học kỳ

 

24. Đại học Nữ Dongduk

Địa chỉ: 60 Hwarang-ro 13-gil, Wolgok 2(i)-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.dongduk.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.200.000 won/học kỳ

 

Đại học nữ Dongduk 

 

25. Đại học Hansung

Địa chỉ: 116 Samseongyo-ro 16-gil, Samseon-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.hansung.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.200.000 won/học kỳ

  

26. Đại học Seokyeong

Địa chỉ: 124 Seogyeong-ro, Jeongneung-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.skuniv.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.200.000 won/học kỳ

 

27. Đại học Mở Hàn Quốc

Địa chỉ: 86 Daehak-ro, Ihwa-dong, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.skou.ac.kr

 

28. Đại học Sư phạm Seoul

Địa chỉ: 96 Seochojungang-ro, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.snue.ac.kr

 

29. Đại học Sangmyung

Địa chỉ: 20 Hongjimun 2-gil, Hongji-dong, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.smu.ac.kr
Học phí học tiếng : Khoảng 1.300.000 won/học kỳ

 

30. Đại học Korea Bibble

Địa chỉ: 32 Dongil-ro 214-gil, Sanggye 6(yuk).7(chil)-dong, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.bible.ac.kr

 

31. Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul

Địa chỉ: 232 Gongneung-ro, Gongneung-dong, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.seoultech.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.300.000 won/học kỳ

 

32. Đại học Korea

Địa chỉ: 369 Sang-doro, Sangdo-dong, Dongjak-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.ssu.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.630.000 won/học kỳ

 

Đại học Korea 

 

33. Đại học thể thao quốc gia Hàn Quốc

Địa chỉ: 1239 Yangjae-daero, Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.knsu.ac.kr

 

34. Đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc

Địa chỉ: 146-37 Hwarang-ro 32-gil, Seokgwan-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.karts.ac.kr

35. Đại học Seoul Christian

Địa chỉ: 26-2 Galhyeon-ro 4-gil, Sinsa-dong, Eunpyeong-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.scu.ac.kr

 

36. Đại học Chongshin

Địa chỉ: 143 Sadang-ro, Dongjak-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.chongshin.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.350.000 won/học kỳ

 

37. Đại học nghệ thuật Chugye

Địa chỉ: 7 Bugahyeon-ro 11ga-gil, Bukahyeon-dong, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.chugye.ac.kr

 

38. Đại học Sungkonghoe

Địa chỉ: 320 Yeondong-ro, Oryu 2(i)-dong, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.skhu.ac.kr

 

39. Đại học Myongji

Địa chỉ: 34 Geobukgol-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.mju.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.400.000 won/học kỳ

 

40. Đại học Seoul Cyber ​

Địa chỉ: 193-15 Mia-dong, Gangbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: www.iscu.ac.kr
Học phí học tiếng : 1.300.000 won/học kỳ

 

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

👉 Xem thêm bài viết: Top 6 trường đại học tại Daegu

 

DU HỌC HÀN QUỐC MONDAY - TRUNG TÂM UY TÍN NHẤT TP. HỒ CHÍ MINH