Các tuyến xe bus tại Busan

 

 

1. PHÂN LOẠI XE BUS

 

Tại Busan, bus được chia làm 4 loại khác nhau

 

  

 

  

 

2. CÁC TUYẾN XE BUS TẠI BUSAN

 

1. 급행버스

 

2. 좌석버스

 

3. 일반버스

 

👉 Xem thêm bài viết: 9 địa điểm nhất định phải đi gần đại học Hanseo

 

 

4. 심야버스

 

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng
👉 Xem thêm bài viết: Công ty tư vấn du học nào tốt

ĐIỀN FORM THÔNG TIN TƯ VẤN DU HỌC NHẬN NGAY 500.000 VND