Danh sách các Trường đại học đào tạo ngành Tâm lý tại Seoul & Busan

 

 

👉 Xem thêm bài viết: 40 trường đại học tốt nhất Seoul

 

I. Seoul:

1. Đại học Goryeo - 고려대학교

Thành lập : 1946

Địa chỉ : 145 Anam-ro, Anam-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc

Website : www.korea.ac.kr

 

2. Đại học Kwangwoon - 광운대학교

Thành lập: 20 tháng 5, 1934

Địa chỉ : 20 Gwangun-ro, Wolgye 1(il)-dong, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc

Website : www.kw.ac.kr

 

3. Đại học Nữ sinh Duksung - 덕성여성대학교

Thành lập: 1930

Địa chỉ : 33 Samyang-ro 144-gil, Ssangmun 1(il)-dong, Dobong-gu, Seoul, Hàn Quốc

Website : www.duksung.ac.kr

 

4. Đại học Sahmyook - 삼육대학교

Thành lập: 1906

Địa chỉ : 815 Hwarang-ro, Gongneung 2(i)-dong, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc

Website : www.new.syu.ac.kr

 

5. Đại học Sogang - 서강대학교

Thành lập: 1960

Địa chỉ : 35 Baekbeom-ro, Daeheung-dong, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc

Website : www.sogang.ac.kr

 

6. Đại học Quốc gia Seoul - 서울대학교 

Thành lập: 1946

Địa chỉ : 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, Hàn Quốc

Website : www.snu.ac.kr

 

7. Đại học Nữ Seoul - 성울여자대학교

Thành lập: 1960

Địa chỉ : 621 Hwarang-ro, Gongneung 2(i)-dong, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc

Website : www.swu.ac.kr

 

8. Đại học Sungkyunkwan - 성균관대학교

Thành lập: 1398

Địa chỉ : 25-2 Sungkyunkwan-ro, Myeongnyun 3(sam)ga-dong, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc

Website : www.skku.ac.kr

 

9. Đại học Nữ Sung Shin - 성신여자대학교

Thành lập: 1936

Địa chỉ : 2 Bomun-ro 34da-gil, Donam-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc

Website : www.sungshin.ac.kr

 

10. Đại học Nữ Sook Myung - 숙명여자대학교

Thành lập: 1906

Địa chỉ : 100 Cheongpa-ro 47-gil, Cheongpadong 2(i)-ga, Yongsan-gu, Seoul, Hàn Quốc

Website : www.sookmyung.ac.kr

 

11. Đại học Yonsei - 연세대학교

Thành lập: 1885

Địa chỉ : 50 Yonsei-ro, Sinchon-dong, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc

Website : www.yonsei.ac.kr

 

12. Đại học Nữ Ewha - 이화대학교

Thành lập: 1886

Địa chỉ : 52 Ewhayeodae-gil, Bukahyeon-dong, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc

Website : www.ewha.ac.kr

 

13. Đại học Chung-Ang

Thành lập: 1918

Địa chỉ : 84 Heukseok-ro, Heukseok-dong, Dongjak-gu, Seoul, Hàn Quốc

Website : www.cau.ac.kr

 

II. Busan:

1. Đại học Quốc gia Pusan - 부산대학교

Thành lập: 1946

Địa chỉ : 2 Busandaehak-ro 63beon-gil, Jangjeon-dong, Geumjeong-gu, Busan, Hàn Quốc

Website : www.pusan.ac.kr

 

2. Đại học Kyungsung - 경성대학교

Thành lập: 1955

Địa chỉ : 309 Suyeong-ro, Daeyeon-dong, Nam-gu, Busan, Hàn Quốc

Website : www.ks.ac.kr

 

 

3. Đại học Tong Myong - 동명대학교

Thành lập: 1979

Địa chỉ : 428 Sinseon-ro, Yongdang-dong, Nam-gu, Busan, Hàn Quốc

Website : www.tu.ac.kr

 

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

👉 Xem thêm bài viết: Từ vựng tiếng Hàn về trái cây

DU HỌC HÀN QUỐC MONDAY - TRUNG TÂM UY TÍN NHẤT TP. HỒ CHÍ MINH