Top 10 trường Đại học tốt nhất Daejeon

 

 
Daejeon là 1 trong 5 thành phố lớn của Hàn Quốc, nằm tại giao lộ của đường sắt Gyeongbu, đường sắt Honam, quốc lộ Gyeongbu, và quốc lộ Honam. Bên trong thành phố có Thành phố Khoa học Daedeok, một khu vực có hơn 200 viện nghiên cứu.
Daejeon là nơi đặt trụ sở của nhiều viện nghiên cứu khoa học quan trọng và đại học danh tiếng như : KAIST, Daejeon, Chungnam, Hannam...
 
 

 

1. Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc - KAIST

Thành lập : 1971
Địa chỉ : 291 Daehak-ro, Eoeun-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Hàn Quốc
 

2. Đại học Daejeon - 대전대학교

Thành lập : 1981
Địa chỉ : 62 Daehak-ro, Yongun-dong, Dong-gu, Daejeon, Hàn Quốc
Website : www.dju.ac.kr/
 

3. Đại học quốc gia Chungnam - 충남대학교

Thành lập : 1978
Địa chỉ : Hàn Quốc, Gwangju, Gwangsan-gu, Eodeung-daero, 417
 
 

4. Đại học Hannam - 한남대학교

Thành lập : 1956
Địa chỉ : 70 Hannam-ro, Ojeong-dong, Daedeok-gu, Daejeon, Hàn Quốc
Website : www.hannam.ac.kr/
 
 

5. Đại học Paichai - 배재대학교

Thành lập : 1885
Địa chỉ : 155-40 Baejae-ro, Doma-dong, Seo-gu, Daejeon, Hàn Quốc
Website : https://www.pcu.ac.kr/
 

6. Đại học Mokwon - 목원대학교

Thành lập : 1954
Địa chỉ : 88 Doanbuk-ro, Doan-dong, Seo-gu, Daejeon, Hàn Quốc
Website : www.mokwon.ac.kr/
 

7. Đại học Woosong - 우송대학교

Thành lập : 1954
Địa chỉ : 27 Baengnyong-ro 57beon-gil, Jayang-dong, Dong-gu, Daejeon, Hàn Quốc
Website : https://www.wsu.ac.kr/
 
 

8. Đại học Quốc gia Hanbat - 한밭대학교

Thành lập : 1927
Địa chỉ : 125 Dongseo-daero, Deogmyeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Hàn Quốc
Website : https://www.hanbat.ac.kr/
 

9. Đại học Eulji - 을지대학교

Thành lập : 1967
Địa chỉ : 77 Gyeryong-ro 771beon-gil, Yongdu-dong, Jung-gu, Daejeon, Hàn Quốc
Website : https://www.eulji.ac.kr/
 
 

10. Đại học Thần học và Chủng viện Hàn Quốc Baptist - 침례신대학교

Thành lập : 1953
Địa chỉ : 190 Bugyuseong-daero, Hagi-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Hàn Quốc
Website : https://ipsi.kbtus.ac.kr/
 
 
 

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

ĐIỀN FORM THÔNG TIN TƯ VẤN DU HỌC NHẬN NGAY 500.000 VND