TOP 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỐT NHẤT SUWON

 

Thành phố Suwon cách thủ đô Seoul khoảng 45 km về phía nam Suwon là một thành phố được Ủy ban Giáo dục Khoa học và văn hoá Liên hiệp quốc (UNESCO) xếp vào Di sản văn hoá thế giới từ năm 1976.  

👉 Xem thêm bài viết: Chi phí du học Hàn Quốc

 

1. Đại học quốc gia Seoul (Khoa Nông nghiệp & sinh mệnh) - 서울대학교 농업생명과학대학

 

 

Địa chỉ: 13 Seohodong-ro, gwonseon-gu, suwon-si, gyeonggi-do
Website: www.cals.snu.ac.kr

Chi phí học tiếng: 1.580.000 - 1.730.000 won/kỳ

 

 

2. Đại học Sungkyunkwan (Cơ sở khoa học tự nhiên) - 성균관대학교자연과학캠퍼스

 
 

Địa chỉ: 2066, Seobu-Ro, Jangan-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do
Website: www.cscience.skuu.edu
Chi phí học tiếng: 1.500.000 won/kỳ

 

3. Đại học Kyonggi - 경기대학교수원캠퍼스

 
 
 

Địa chỉ: 154-42 Gwanggyosan-ro, Woncheon-dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyeonggi-do,
Website: www.kyonggi.ac.kr
Chi phí học tiếng: 1.250.000 won/học kỳ

 
4. Đại học Ajou - 아주대학교

 

 Địa chỉ: 206 Woldeukeom-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,  Gyeonggi-do
Website: www.ajou.ac.kr
Chi phí học tiếng: 1.4000.000 won/học kỳ

 
5. Đại học mở Quốc gia Hàn Quốc - 한국방송통신대학

 

Địa chỉ: 28 Hyohaeng-ro, Pyeong-dong, Gwonseon-gu, Suwon, Gyeonggi-do

Website: www.knou.ac.kr

 
6. Đại học nữ Suwon - 수원여자대학

 

Địa chỉ: 72 Onjeong-ro, Kwonsun-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
Website: www.swwu.ac.kr

 
 
7. Cao đẳng y tế Dongnam - 동남보건대학
 
 

Địa chỉ: Jeongja 3(sam)-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
Website: dongnam.ac.kr

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

 

ĐIỀN FORM THÔNG TIN TƯ VẤN DU HỌC NHẬN NGAY 500.000 VND