10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀN QUỐC ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT

 

 

 

 

 1. 서울예술대학교– Seoul Institute of the Arts – Đại học Nghệ thuật Seoul

👉 Xem thêm bài viết: Tuyển sinh du học tháng 9

 

 2. 동아방송예술대학교– Dong-Ah Institute of Media and Arts – Đại học Truyền thông và Nghệ thuật Dong-Ah 3. 한국예술종합학교– Korea National University of Arts – Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc 4. 중앙대학교- Chung-Ang University – Đại học Chung-Ang


 
5. 서울대학교– Seoul National University - Đại học Quốc gia Seoul

 


 
6. 성균관대학교 - Sungkyunkwan University – Đại học Sungkyunkwan

 

 


7. 
추계예술대학교 - Chugye University For The Arts - Đại học nghệ thuật Chugye


  

8. 대구예술대학교 - Daegu Arts University - Đại học nghệ thuật Daegu

  • Địa chỉ: 202 Dabugeomun 1-gil, Gasan-myeon, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
  • Thành lập: 1992
  • Website : www.dgau.ac.kr

 

9. 이화여자대학교 - Ehwa Womans University - Đại học nữ sinh Ehwa


 

👉 Xem thêm bài viết: 10 trường tốt nhất Daejeon

 

 

10. 국민대학교 - Koomin University - Đại học Kookmin 

 

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

 

DU HỌC HÀN QUỐC MONDAY - TRUNG TÂM UY TÍN NHẤT TP. HỒ CHÍ MINH