DANH SÁCH QUẬN, HUYỆN TẠM DỪNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀN QUỐC NĂM 2020

 

Ngày 05/6/2020 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 2025/LĐTBXH - QLLĐNN về tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS năm 2020 tại một số địa phương, theo đó có 10 quận/huyện thuộc 5 tỉnh/thành phố trong danh sách tạm dừng tuyển chọn năm 2020. Đây là những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 28% trở lên và có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 53 người trở lên.

 

Danh sách các quận, huyện bị cấm tham gia chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc (EPS) đã giảm rất nhiều so với năm 2019 ( 40 quận, huyện ). Chính vì thế sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho những bạn đang có dự định và muốn làm việc ở Hàn Quốc năm 2020 và có thể bắt đầu chuẩn bị tốt, ôn luyện tiếng Hàn cho kỳ thi EPS-TOPIK.

 

Dưới đây là Danh sách Tạm dừng tuyển chọn năm 2020:

 

Danh sách các quận, huyện tạm dừng Xuất khẩu lao động Hàn Quốc năm 2020

 

DANH SÁCH QUẬN/HUYỆN TẠM DỪNG TUYỂN CHỌN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Công văn số: 2025 /LĐTBXH-QLLĐNN ngày 05/6/2020) 

Tỉnh, thành phố Số lượng BHP tại Hàn
Quốc đến 29/2/2020
(người)
Tỷ lệ (%) lao động hết hạn HĐLĐ
không về nước đúng hạn (từ 1/1/2019 -
29/2/2020)
I. Nghệ An
Nghi Lộc 299 32,74
Tx Cửa Lò 204 28,00
Nam Đàn 153 30,26
II. Thanh Hóa
Đông Sơn  216  31,25
Hoằng Hóa  121  30,38
Tp Thanh Hóa   69  31,67
III. Hà Tĩnh   
Nghi Xuân 328 34,33
Kỳ Anh 56 57,89
IV. Thái Bình
Tiền Hải 99 31,58
V. Quảng Bình
Bố Trạch 289 50,00

 

Bên cạch đó cũng nêu 21 quận/huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 28% trở lên và một số địa phương có nhiều lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc để đề nghị các địa phương có các biện pháp tuyên truyền, vận động lao động đang cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước, người lao động hết hạn hợp đồng lao động về nước đúng hạn.

 

CÁC QUẬN/HUYỆN CÓ TỶ LỆ LAO ĐỘNG KHÔNG VỀ NƯỚC ĐÚNG THỜI HẠN
VÀ SỐ LƯỢNG CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP CAO

Tỉnh, thành phố

Số lượng BHP tại Hàn Quốc
đến 29/2/2020 (người)

Tỷ lệ (%) lao động hết hạn HĐLĐ
không về nước đúng hạn (từ
01/01/2019 - 29/2/2020)

I. Nghệ An

Anh Sơn

34

33,33

Quỳ Hợp

26

37,50

Tương Dương

14

36,67

Quế Phong

11

29,17

II. Thanh Hóa 

Nga Sơn

51

36,00

Yên Định

39

28,00

Như Xuân

20

47,37

Thường Xuân

19

47,83

Cẩm Thủy

15

36,36

Tĩnh Gia

15

33,33

Lang Chánh

11

30,77

Quan Hóa

11

43,75

Mường Lát

6

40,00

III. Hà Tĩnh

Hương Sơn

44

31,58

Tp Hà Tĩnh

43

40,00

IV. Hải Dương

Kinh Môn

38

33,33

V. Thái Bình

Tp Thái Bình

41

28,57

VI. Quảng Bình

Quảng Ninh

36

35,71

Quảng Trạch

29

71,43

Lệ Thủy

26

33,33

Minh Hóa

10

40,00

 

 

 

Để hiểu hơn về Chương trình XKLĐ (EPS) , truy cập: Tiếng Hàn Xuất khẩu lao đông (EPS) - DHHQ Monday 

 

LỚP TIẾNG HÀN EPS - TRUNG TÂM TIẾNG HÀN MONDAY

1. Đối tượng : Học viên chưa từng học tiếng Hàn, có nhu cầu học tiếng Hàn để chuẩn bị cho kỳ thi EPS 

2. Thời gian học : 18:00 - 20:00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc có thể sắp xếp theo nhu cầu học viên) 

3. Giáo trình : Giáo trình luyện thi chuẩn EPS (60 bài)

4. Học phí: 8.000.000 VNĐ /khóa - 4 tháng  

5. Ưu đãi : Tặng bộ giáo trình EPS và áo thun MONDAY cực chất

 

LỚP LUYỆN THI EPS - XKLĐ HÀN QUỐC 

 1. Đối tượng : Học viên đã học tiếng Hàn, có nhu cầu ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi EPS

2. Thời gian học : 18:00 - 20:00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc có thể sắp xếp theo nhu cầu học viên)

3. Học phí : 4.000.000 VNĐ / khóa - 2 tháng 

 

ƯU ĐIỂM CỦA TIẾNG HÀN EPS - DHHQ MONDAY

  • Học gì thi nấy ( dạy theo đúng giáo trình chuẩn EPS)

  • Giáo viên có trên 5 năm kinh nghiệm luyện thi

  • Số lượng học viên, không quá 15 người / lớp

Liên hệ ngay với Monday để chuẩn bị tốt cho kỳ thi này nhé.

 

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng