THÔNG BÁO VỀ MẪU ĐƠN XIN CẤP THỊ THỰC MỚI

Thông báo mẫu đơn xin cấp thị thực visa mới

Trung tâm đăng ký Visa Hàn Quốc vừa thông báo về mẫu đơn cấp thị thực visa mới, bắt đầu ứng dụng từ ngày 1/4/2020.

File đính kèm:

- Mẫu Đơn Xin Cấp Thị Thực (Bản tiếng Việt)

- Mẫu Đơn Xin Cấp Thị Thực (Bản tiếng Anh)

- Mẫu Đơn Xin Cấp Thị Thực theo mã code