12 TỪ ĐỂ HỎI TRONG TIẾNG HÀN

12 từ để hỏi trong tiếng hàn

 

Trong tiếng Hàn cũng có dạng câu nghi vấn như các ngôn ngữ khác. Vậy những danh từ, bổ ngữ để hỏi trong tiếng Hàn là gì và được sử dụng như thế nào?

Du học Hàn Quốc Monday gửi đến bạn 12 từ để hỏi thường gặp trong tiếng Hàn, các bài thi, trong giao tiếp hàng ngày... Mong rằng thông qua bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ về cách sử dụng từ để hỏi và câu nghi vấn.


✔️ 뭐 /무엇 (Danh từ): Cái gì
- 이름이 뭐예요? Tên bạn là gì?

✔️ 무슨 + N: Gì (Phải đi với danh từ để hỏi về loại)
- 무슨 책을 좋아해요? Bạn thích sách gì?

✔️ 어느 + N: Nào (Phải đi với danh từ để hỏi về lựa chọn)
- 어느 나라 사람이에요? Bạn là người nước nào?

✔️ 어떤 + N: Thế nào (Phải đi với danh từ để hỏi về tính chất)
- 어떤 영화를 좋아헤요? Bạn thích phim thế nào?

✔️ 어디: Ở đâu
- 여기가 어디예요? Ở đây là ở đâu?

✔️ 누가: Ai (Chủ ngữ)
- 누가 반장이에요? Ai là lớp trưởng?

✔️ 누구: Ai (danh từ, tân ngữ)
- 이 사람은 누구예요? Người này là ai?

✔️ 몇: Mấy?
- 가족은 몇 명이에요? Gia đình bạn mấy người?

✔️ 며칠: Ngày mấy?
- 오늘은 며칠이에요? Hôm nay là ngày mấy?

✔️ 언제: khi nào?
- 언제 한국에 와요? Bạn đến Hàn Quốc khi nào?

✔️ 어떻게 + V: Làm việc gì đó như thế nào? (Phải đi với động từ để hỏi về phương thức)
- 떡볶이를 어떻게 만들어요? Bạn làm Tteokbokki như thế nào?

 

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

👉 Xem thêm bài viết: Đề thi Topik kỳ 60

 

ĐIỀN FORM THÔNG TIN TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN NHẬN NGAY 100.000 VND