1800 TỪ VỰNG SƠ CẤP ÔN THI KLAT (P1)

 

 

KLAT, kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn (bên cạnh kỳ thi TOPIK mà chúng ta từng biết), được Chính phủ Hàn Quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ủy quyền cho Cục Nghiên cứu Giáo dục Hàn Quốc tổ chức.

Đây là một kỳ thi quốc tế về tiếng Hàn được triển khai để đánh giá có hệ thống năng lực tiếng Hàn của người nước ngoài học tiếng Hàn.

Bằng năng lực tiếng Hàn KLAT có giá trị chứng minh năng lực tiếng Hàn với chương trình du học nghề VISA D2-1.

MONDAY tổng hợp 1812 từ vựng sơ cấp xuất hiện trong kỳ thi KLAT (Sơ cấp)do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cung cấ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

 

ĐIỀN FORM THÔNG TIN TƯ VẤN TIẾNG HÀN NHẬN NGAY 100.000 VND