NGỮ PHÁP (으)ㄹ 거라고는 생각조차 못했다

Ngữ pháp (으)ㄹ 거라고는 생각조차 못했다 diễn tả việc mà bản thân người nói cũng không tưởng tượng được việc gì đó xảy ra.

 

Xem thêm tin về đi du học Hàn Quốc 
Du học vừa học vừa làm(Xem thêm)
Cách Nhận biết công ty tư vấn du học nào tốt(Xem thêm) 

 

- Cấu trúc: A/V - (으)ㄹ 거라고는 생각조차 못했다 hoặc A/V + (으)ㄹ 것이라고는 생각조차 못했다.

- Ngữ pháp diễn tả việc mà bản thân người nói cũng không tưởng tượng được việc gì đó xảy ra.

- Có thể dịch là "Ngay cả trong suy nghĩ cũng không thể nghĩ…”, "tôi không bao giờ nghĩ rằng”, “ tôi không thể nghĩ rằng"...

🎯 Ví dụ:
- 그가 나를 속일 것이라고는 생각조차 못했다
> Tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ấy lại lừa tôi.

- 그 친구가 내 부탁을 거절할 거라고는 생각 조차 못했다
> Tôi đã không nghĩ rằng bạn ấy lại từ chối sự nhờ vả của tôi như vậy.

- 한국말을 배우기 전까지 외국어 책이 이렇게 재미있을 거라고는 생각조차 못했다.
> Trước khi học tiếng Hàn tôi đã không nghĩ rằng sách ngoại ngữ alji hay đến thế này đó.

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng
 

ĐIỀN FORM THÔNG TIN TƯ VẤN TIẾNG HÀN NHẬN NGAY 100.000 VND