NGỮ PHÁP 을/ㄹ 리가 없다

Ngữ pháp ㄹ/을 리가 없다 rất thuờng gặp trong giao tiếp, phim ảnh cũng như các kỳ thi topik/klat. Đây là 1 ngữ pháp trung cấp. Du học Hàn Quốc Monday sẽ giải thích cho bạn về ngữ phàp ㄹ/을 리가 없다 nhé.
 
 
A/V+ ㄹ/을 리가 없다: không có lí, không có lẽ nào lại như vậy
  • Ở Việt Nam khi người khác nói ra một câu chuyện mà khó có thể tin được chúng ta hay dùng câu "làm gì có chuyện đó", "không thể có chuyện đó"....
Và cấu trúc này mang ý nghĩa như vậy "không có lý nào"...
  • Đứng sau động từ/ tính từ
  • Động/tính từ có patchim + 을 리가 없다
  • Động/tính từ không có patchim + ㄹ 리가 없다
 
 
VÍ DỤ:
- 여름에 눈이 올 리가 없어요.
Mùa hè thì không có lý nào tuyết rơi.
 
- 밤에 해가 뜰 리가 없어요.
Làm gì có chuyện mặt trời mọc ban đêm.
 
- 대통령이 저에게 전화할 리가 없어요.
Làm gì có chuyện tổng thống gọi điện cho tôi.
 
- 한국어를 한 달 동안 배우고 한국 사람처럼 말할 수 있을 리가 없습니다.
Làm gì có chuyện học tiếng Hàn 1 tháng mà nói như người Hàn.
 
- 그 사람이 여자일 리 없다.
Người đó không thể là con gái (không có lý nào).
 
- 저런 사람이 고등학생 때 우등생이었을 리가 없어요.
Người thế kia không có lý nào cấp 3 lại là học sinh xuất sắc.
 
<CHÚ Ý>
*Ở cấu trúc này các bạn còn có thể đổi sang ㄹ/을 리가 있다 dưới dạng câu hỏi đại loại như ㄹ/을 리가 있을 까요?, ㄹ/을 리가 있겠어요?... (Có lý nào lại?)
 
- 그 사람이 나를 좋아할 리가 있을까요?(좋아할 리가 없다)
Có lý nào người đó thích tôi?
 
- 선생님께서 학교에 안 오실 리가 있어요?(안 오실 리가 없다)
Có lý nào cô giáo lại không đến trường?

 

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

DU HỌC HÀN QUỐC MONDAY - TRUNG TÂM UY TÍN NHẤT TP. HỒ CHÍ MINH