NGỮ PHÁP V+ 기로 하다 (QUYẾT ĐỊNH...)

 

Ngữ pháp V기로 하다 là một ngữ pháp thông dụng và phổ biến trong tiếng Hàn. Cùng tìm hiểu về ngữ pháp này và các cách sử dụng của ngữ pháp này qua các ví dụ bên dưới nhé ^^

 

ngữ pháp quyết định trong tiếng Hàn

 

👉 Xem thêm bài viết: Ngữ pháp ㄹ/을 리가 없다 - TTTH Monday

 

Ngữ pháp V 기로 하다:

👉 Ý nghĩa: Được gắn vào sau động từ để đưa ra quyết định về một hành động nào đó (thể hiện sự quyết tâm, lời hứa hoặc một kế hoạch )

👉 Dịch nghĩa: Quyết định làm ...

👉 Thường dùng dạng quá khứ:=> V기로 했다

Ví dụ:

1. 내일부터 열심히 공부하기로 했어요

 • Tôi đã quyết định sẽ học hành chăm chỉ từ ngày mai

2. 한국에서 유학을 하기로 했어요

 • Tôi quyết định sẽ du học ở Hàn quốc

3. 오늘 오후에 친구를 만나기로 했어요

 • Tôi quyết định sẽ gặp bạn và chiều nay

 

Một số Lưu Ý:

I. Có thể thay thế 하다 bằng các động từ: 결정하다 (quyết định) , 결심하다 (quyết tâm), 약속하다 (hứa), 작정하다 (quyết định),...

Ví dụ:

1. 쌀을 빼기로 결심했어요

 • Tôi đã quyết tâm sẽ giảm cân

2. 오늘부터 한국어를 열심히 공부하기로 결정했습니다

 • Tôi quyết định sẽ học tiếng hàn chăm chỉ từ hôm nay

3. 이 비밀을 지키기로 약속했어요

 • Tôi hứa sẽ giữ bí mật này

II. Dạng phủ định:

 • V지 않기로 하다/ 안 V기로 하다:  quyết định không...
 • V 기로 하지 않다: không quyết định...

Ví dụ:

1. 이번 방학에는 여행 가지 않기로 했어요

 • Tôi quyết định sẽ không đi du lịch vào kỳ nghỉ này

2. 술을 마시지 않기로 했어요

 • Tôi quyết định sẽ không uống rượu

3. 너하고 같이 밥 먹기로 하지 않았어요.              

 • Tôi chưa quyết định sẽ ăn cơm cùng với cậu

 

👉 Xem thêm bài viết: PHÂN BIỆT SỰ KHÁC NHAU GIỮA V(으)ㄹ 줄 알다/모르다 VÀ V/A 는 /(으)ㄴ지 알다/모르다

 

DU HỌC HÀN QUỐC MONDAY - TRUNG TÂM UY TÍN NHẤT TP. HỒ CHÍ MINH

Để lại thông tin để được tư vấn nhé ^^