NGỮ PHÁP V+(으)ㅁ으로써 / N+(으)로써

 

Ngữ Pháp V+(으)ㅁ으로써/ N+(으)로써 là ngữ pháp thường gặp trong văn viết, các kỳ thi TOPIK/KLAT,... Ngữ pháp ngày có nghĩa là gì, cách dùng như thế nào. Cùng tìm hiểu về ngữ pháp này qua phần giải thích và các ví dụ sau nhé ^^

 

N+(으)로써/ V+(으)ㅁ으로써

 

1. N(으)로써

Diễn tả, thể hiện phương tiện, phương pháp, công cụ,... để thực hiện một sự việc, hành động nào đó.

- Đứng sau danh từ (N)

- Dịch nghĩa ngữ pháp: bằng...

  • N có patchim + 으로써
  • N không có patchim + 로써
  • patchim là ㄹ +로써

 

Ví dụ:
+ 그녀는 뛰어난 노래 실력으로써 세계를 놀라게 했다 -> Với khả năng ca hát xuất sắc cô ấy đã làm cả thế giới kinh ngạc

+ 나무에는 망치로써 못을 박아요 -> đóng đinh vào cây bằng búa

+ 대화로써 문제를 해결했어요 -> tôi đã giải quyết vấn đề bằng cuộc đối thoại

+ 생선을 식칼로써 토막을 내요 -> cắt cá thành từng khúc bằng dao (Patchim có ㄹ +로써)

*Có thể thay thế bằng: N(으)로

 

2. V+(으)ㅁ으로써

Diễn tả, thể hiện phương tiện, phương pháp, công cụ,... để thực hiện một sự việc, hành động nào đó.

- Đứng sau động từ (V)

- Danh từ hóa (động từ) : V(으)ㅁ kết hợp với ngữ pháp: N(으)로써

  • V có patchim + 음로써
  • V không có patchim + ㅁ로써

- Dịch nghĩa: bằng việc .../ nhờ việc.../với việc...

👉 Việc làm phía trước là cách thức, phương pháp,... cho nội dung phía sau

 

Ví dụ:

+ 책을 읽음으로써 똑똑해졌어요 -> tôi đã trở nên thông minh hơn nhờ việc đọc sách

+ 자연을 지킴으로써 우리 자신도 지킬 수 있습니다 -> chúng ta có thể bảo vệ bản thân mình bằng cách bảo vệ tự nhiên

+ 난관을 극복함으로써 영웅이 된다 -> bằng việc khuất phục được khó khăn, bạn sẽ trở thành anh hùng.

 

👉 Xem thêm bài viết: Ngữ pháp diễn tả Mục đích trong tiếng Hàn - Tiếng Hàn Monday

 

DU HỌC HÀN QUỐC MONDAY - TRUNG TÂM UY TÍN NHẤT TP. HỒ CHÍ MINH

Để lại thông tin để được tư vấn nhé ^^