Ngữ pháp V+(으)ㅁ으로써 / N+(으)로써
Ngữ pháp V+(으)ㅁ으로써 / N+(으)로써

Ngữ pháp V+(으)ㅁ으로써 / N+(으)로써

Ngữ Pháp V+(으)ㅁ으로써/ N+(으)로써 là ngữ pháp thường gặp trong văn viết, các kỳ thi TOPIK/KLAT,… Ngữ pháp này có nghĩa là gì, cách dùng như thế nào. Cùng tìm hiểu về ngữ pháp này qua phần giải thích và các ví dụ sau nhé ^^

Ngữ pháp V+(으)ㅁ으로써 / N+(으)로써
Ngữ pháp V+(으)ㅁ으로써 / N+(으)로써

N(으)로써

 • Ý nghĩa: Diễn tả, thể hiện phương tiện, phương pháp, công cụ,… để thực hiện một sự việc, hành động nào đó.
 • Đứng sau danh từ (N)
 • Dịch nghĩa ngữ pháp: bằng…
 • Cách dùng:
  • N có patchim + 으로써
  • N không có patchim + 로써
  • patchim là ㄹ +로써

Ví dụ:
+ 그녀는 뛰어난 노래 실력으로써 세계를 놀라게 했다 -> Với khả năng ca hát xuất sắc cô ấy đã làm cả thế giới kinh ngạc

+ 나무에는 망치로써 못을 박아요 -> đóng đinh vào cây bằng búa

+ 대화로써 문제를 해결했어요 -> tôi đã giải quyết vấn đề bằng cuộc đối thoại

+ 생선을 식칼로써 토막을 내요 -> cắt cá thành từng khúc bằng dao (Patchim có ㄹ +로써)

*Có thể thay thế bằng: N(으)로

V+(으)ㅁ으로써

 • Ý nghĩa: Diễn tả, thể hiện phương tiện, phương pháp, công cụ,… để thực hiện một sự việc, hành động nào đó.
 • Đứng sau động từ (V)
 • Cách dùng: Danh từ hóa (động từ) : V(으)ㅁ kết hợp với ngữ pháp: N(으)로써
  • V có patchim + 음로써
  • V không có patchim + ㅁ로써
 • Dịch nghĩa: bằng việc …/ nhờ việc…/với việc…

👉 Việc làm phía trước là cách thức, phương pháp,… cho nội dung phía sau

Ví dụ:

+ 책을 읽음으로써 똑똑해졌어요 -> tôi đã trở nên thông minh hơn nhờ việc đọc sách

+ 자연을 지킴으로써 우리 자신도 지킬 수 있습니다 -> chúng ta có thể bảo vệ bản thân mình bằng cách bảo vệ tự nhiên

+ 난관을 극복함으로써 영웅이 된다 -> bằng việc khuất phục được khó khăn, bạn sẽ trở thành anh hùng.

🌟 Có thể bạn quan tâm:

Tư vấn miễn phí

Form đặt hẹn background trắng cuối mỗi bài viết

*Lưu ý: Monday hiện tại chỉ có 1 chi nhánh duy nhất tại Hồ Chí Minh

Trung tâm du học Hàn Quốc uy tín hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí rõ ràng minh bạch từng giai đoạn, cam kết không phát sinh. Hoàn tiền 100% nếu không đậu Visa.
Photo of author

Monday TV

Viết một bình luận