Sự khác nhau giữa 2 Cấu trúc ngữ pháp V(으)ㄹ 줄 알다/모르다 và V/A 는/(으)ㄴ지 알다/모르다
Sự khác nhau giữa 2 Cấu trúc ngữ pháp V(으)ㄹ 줄 알다/모르다 và V/A 는/(으)ㄴ지 알다/모르다

Sự khác nhau giữa 2 Cấu trúc ngữ pháp V(으)ㄹ 줄 알다/모르다 và V/A 는/(으)ㄴ지 알다/모르다

Cả hai Cấu trúc ngữ pháp đều có thể dịch là (biết /không biết…) trong nhiều trường hợp nhưng cách sử dụng và nghĩa thì không hề giống nhau, cùng Monday xem sự khác nhau giữa chúng là gì nhé…

Sự khác nhau giữa 2 Cấu trúc ngữ pháp V(으)ㄹ 줄 알다/모르다 và V/A 는 /(으)ㄴ지 알다/모르다
Sự khác nhau giữa 2 Cấu trúc ngữ pháp V(으)ㄹ 줄 알다/모르다 và V/A 는 /(으)ㄴ지 알다/모르다

1. Cấu trúc ngữ pháp V(으)ㄹ 줄 알다/모르다: Biết/Không biết làm việc gì đó (Có/Không có năng lực làm gì đó)

 • V có patchim + 을 줄 알다/모르다
 • V không có patchim + ㄹ 줄 알다/모르다

Ví dụ: 

 • 김치를 만들 줄 알아요 _ Tôi biết làm kimchi (tôi biết cách làm kimchi)
 • 한국말로 인사할 줄 알아요? _ Cậu có biết chào hỏi bằng tiếng Hàn không (có thể/biết cách chào hỏi bằng tiếng Hàn không?)
 • 사랑할 줄 몰라요. _ Tôi không biết yêu (tôi không biết cách Yêu)

2. Cấu trúc ngữ pháp V/A 는/(으)ㄴ지 알다/모르다 : Biết/ không biết về một thứ gì đó, việc gì đó  (Biết là/ không biết là….)

 • Nội dung mà chủ thể biết/không biết ở dạng câu hỏi gián tiếp với 는/(으)ㄴ지
 • Thường đi với các từ để hỏi và có thể thay thế 알다/모르다 bằng các từ khác như 궁금하다 (băn khoăn là….) ; 물어보다 (hỏi là…)
 • V + 는지 알다/모르다
 • A + (으)ㄴ지 알다/모르다

Ví dụ:

 • 켈리 씨는 무슨 음식을 좋아하는지 몰라요 _ Tôi không biết là Kelly thích món gì.
 • 왜 나나 씨는 한국어를 공부하는지 알아요? _ Cậu có biết tại sao Nana học tiếng Hàn không?
 • 오늘 맑은지 흐린지 알아요? _ Cậu có biết (là) hôm nay trời trong xanh hay âm u không?

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Tiếng Hàn Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

🌟 Có thể bạn quan tâm:

Trung tâm du học Hàn Quốc uy tín hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí rõ ràng minh bạch từng giai đoạn, cam kết không phát sinh. Hoàn tiền 100% nếu không đậu Visa.
Photo of author

Monday TV

Tư vấn miễn phí

Form đặt hẹn background trắng cuối mỗi bài viết

*Lưu ý: Monday hiện tại chỉ có 1 chi nhánh duy nhất tại Hồ Chí Minh

Viết một bình luận