So sánh đuôi câu 네요 và 군요
So sánh đuôi câu 네요 và 군요

So sánh đuôi câu 네요 và 군요

네요 và 군요 đều là đuôi câu cảm thán trong tiếng Hàn, thể hiện cảm xúc của người nói trước một sự vật, sự việc nào đó. Nhiều bạn khi học tiếng Hàn vẫn bị nhầm lẫn khi sử dụng 2 đuôi câu này.

Tuy đều là đuôi câu cảm thán nhưng ngữ nghĩa và ngữ cảnh sử dụng của 네요 và 군요 rất khác nhau.

Du học Hàn Quốc Monday sẽ giúp bạn phân biệt sự khác nhau giữa 네요 và 군요 cùng tình huống sử dụng nhé. Chúc các bạn học tiếng Hàn thật tốt và sử dụng 네요 và 군요 chính xác hơn.

So sánh đuôi câu 네요 và 군요
So sánh đuôi câu 네요 và 군요

1. Đuôi câu 네요

 • 네요 là đuôi câu kính ngữ cảm thán, thể hiện cảm xúc của người nói trước sự vật sự việc nào đó. Đó có thể là buồn, vui, bất ngờ, xúc động…
 • Cấu trúc ngữ pháp :
  • Danh từ + (이)네요
  • Động/tính từ + 네요 (Hiện tại)
  • Động/tính từ  + 았/었/였네요 (Quá khứ)
  • Tính từ + 겠네요 (Tương lai – Mang nghĩa dự đoán)
  • Đuôi câu không kính ngữ, trống không: 네
 • Ví dụ:
  • 그 친구는 화가네요. > Bạn ấy ra hoạ sĩ
  • 나나 씨가 열심히 공부하네요. > Bạn Nana học hành chăm chỉ quá !
  • 오늘 날씨가 따뜻하네요. > Hôm nay thời tiết ấm áp ghê !
  • 이거 맛있겠네요 > Món này chắc là ngon lắm !

2. Đuôi câu 군요

 • 군요 là đuôi câu kính ngữ cảm thán, thể hiện cảm xúc của người nói trước sự vật sự việc nào đó mới mẻ, hay người nói mới phát hiện ra. Thường để thể hiện cảm xúc bất ngờ, ngạc nhiên. Có thể dịch là “Thì ra là…”, “Thì ra…”
 • Cấu trúc ngữ pháp :
  • Danh từ + (이)군요
  • Động từ + 는군요 (Hiện tại)
  • Tính từ + 군요 (Hiện tại)
  • Động/tính từ  + 았/었/였네요 (Quá khứ)
  • Tính từ + 겠군요 (Tương lai)
  • Đuôi câu không kính ngữ, trống không: 구나
 • Ví dụ:
  • 미미가 가수군요 > Thì ra Mimi là ca sĩ 
  • 이렇게 하는군요 > Hoá ra là làm như vậy
  • 다리가 아프군요 > Thì ra bạn đau chân
  • 어제도 만났군요 > Thì ra hôm qua 
  • 많이 보고 싶겠군요 > Chắc tôi sẽ nhớ bạn lắm đây

Xem thêm: Tổng hợp từ viết tắt trong tiếng Hàn

✌️ Được biên soạn, thiết kế bởi : Du học Hàn Quốc Monday 

👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

Tư vấn miễn phí

Form đặt hẹn background trắng cuối mỗi bài viết

Viết một bình luận