Cách đọc số thập phân trong tiếng Hàn
Cách đọc số thập phân trong tiếng Hàn

Cách đọc Số Thập Phân trong tiếng Hàn

Bạn đã biết đọc số trong tiếng Hàn chưa? Các số thập phân trong tiếng Hàn sẽ đọc như thế nào?!

Dưới đây là cách viết và đọc các số Thập phân trong tiếng Hàn.

Cách đọc Số Thập Phân trong tiếng Hàn
Cách đọc Số Thập Phân trong tiếng Hàn

Sử dụng số Hán Hàn: 

Các số được sử dụng để đọc số thập phân (số sử dụng trong các phép tính, toán học,…)  là số Hán Hàn.

Bảng số Hán Hàn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100
1000
10000
100000000

Cách đọc số thập phân, phân số trong tiếng Hàn:

Phân số:

 • 분의: Phần (phần của)
cách đọc phân số trong tiếng Hàn
cách đọc phân số trong tiếng Hàn

Ví dụ: 

 • 1/2 ( Một phần Hai ) : 이분의 일 
 • 2/3 ( Hai phần Ba )   : 삼분의 이
 • 5/9 : 구분의 오
 • 7/8 : 팔분의 칠
 • 15/17 : 십칠분의 십오

Phần trăm: 퍼센트 / 프로

Ví dụ: 

 • 50% = 100분의 50 = 오십 퍼센트 = 오십 프로
 • 70% = 100분의 70 = 칠십 퍼센트 = 칠십 프로

Số Thập phân:

 • 점 : Chấm ( . ) / phẩy

Ví dụ: 

 • 2.5 (2,5) : 이점 오
 • 7.3 (7,3) : 칠점 삼

Xem thêm: Từ vựng tiếng Hàn về Toán Học

Tư vấn miễn phí

Form đặt hẹn background trắng cuối mỗi bài viết

Viết một bình luận