18 Quy tắc viết (쓰기) TOPIK II
18 Quy tắc viết (쓰기) TOPIK II

18 Quy tắc viết (쓰기) TOPIK II

Quy tắc viết (쓰기) trong đề thi Topik II.

Trong các phần của đề thi TOPIK II thì phần viết bao giờ cũng được đánh giá là khó nhất. Hai câu 51, 52 không quá khó, bạn chỉ cần dựa vào phần thông tin được cung cấp để hoàn thành 1 câu phù hợp nhất.

Còn câu 53 và 54 lại không dễ như thế, bạn phải tư duy kỹ và viết đủ số lượng chữ đề yêu cầu. Để đạt điểm cao trong phần viết câu 53, 54, ngoài việc viết đúng đề, sử dụng ngữ pháp linh hoạt và từ vựng “đắt giá” thì bạn cần biết những quy tắc viết sau.

18 Quy tắc viết (쓰기) TOPIK II
18 Quy tắc viết (쓰기) TOPIK II

Dùng đuôi văn viết 다

Hướng dẫn cách viết trong TOPIK II - Dùng đuôi văn viết 다
Dùng đuôi văn viết 다

Không dùng văn nói (한테, 이랑, 그냥…)

Hướng dẫn cách viết trong TOPIK II - Không dùng văn nói
Không dùng văn nói

Viết đề mục giữa hàng

Hướng dẫn cách viết trong TOPIK II - Viết đề mục giữa hàng
Viết đề mục giữa hàng

 Để trống ô mở đầu bài viết

Hướng dẫn cách viết trong TOPIK II - Để trống ô mở đầu bài viết
Để trống ô mở đầu bài viết

Để trống ô đầu tiên khi chuyển đoạn

Hướng dẫn cách viết trong TOPIK II - Để trống ô đầu tiên khi chuyển đoạn
Để trống ô đầu tiên khi chuyển đoạn

Mỗi chữ viết trong 1 ô

Hướng dẫn cách viết trong TOPIK II - Mỗi chữ viết trong 1 ô
Mỗi chữ viết trong 1 ô

Dấu “.” và “,” viết trong 1 ô và không để trống ở ô tiếp theo

Hướng dẫn cách viết trong TOPIK II - Dấu "." và "," viết trong 1 ô và không để trống ở ô tiếp theo
Dấu “.” và “,” viết trong 1 ô và không để trống ở ô tiếp theo

Dấu “…” viết 2 lần và không để trống ở ô tiếp theo

Dấu "..." viết 2 lần và không để trống ở ô tiếp theo
Dấu “…” viết 2 lần và không để trống ở ô tiếp theo

Để trống sau “?” và “!”

Hướng dẫn cách viết trong TOPIK II - Để trống sau "?" và "!"
Để trống sau “?” và “!”

Trong 1 ô chỉ viết 2 số

Hướng dẫn cách viết trong TOPIK II - Trong 1 ô chỉ viết 2 số
Trong 1 ô chỉ viết 2 số

Trong 1 ô chỉ viết 2 chữ Latinh

Hướng dẫn cách viết trong TOPIK II - Trong 1 ô chỉ viết 2 chữ Latinh
Trong 1 ô chỉ viết 2 chữ Latinh

Để trống sau trợ từ, tiểu từ 이/가, 은/는, 에/에서, 에게, 께, 에게서, 께서,…

Hướng dẫn cách viết trong TOPIK II - Để trống sau trợ từ, tiểu từ 
Để trống sau trợ từ, tiểu từ 

Để trống giữa các danh từ ghép 한국 식당, 한국 음식, 한국 수도…

Hướng dẫn cách viết trong TOPIK II - Để trống giữa các danh từ ghép
Để trống giữa các danh từ ghép

Để trống sau danh từ phụ thuộc

Hướng dẫn cách viết trong TOPIK II - Để trống sau danh từ phụ thuộc
Để trống sau danh từ phụ thuộc

Để trống sau định ngữ 좋은…, 맜있는…, 먹는…, 가는…, …

Hướng dẫn cách viết trong TOPIK II - Để trống sau định ngữ 
Để trống sau định ngữ 

Để trống giữa động từ bổ trợ & động từ chính 올라 가다, 올라 오다, 내려 가다, 내려 오다, 들어 가다, 들어 오다, -아/어 놓다, -아/어 가지다, -아/어 주다, -아/어 놓다…

Hướng dẫn cách viết trong TOPIK II - Để trống giữa động từ bổ trợ & động từ chính 
Để trống giữa động từ bổ trợ & động từ chính 

Để trống sau đơn vị đếm 개, 명, 머리, 병, 잔, 그릇, 가루, 권, …

Hướng dẫn cách viết trong TOPIK II - Để trống sau đơn vị đếm
Để trống sau đơn vị đếm

Để trống giữa tên & chức vụ

Hướng dẫn cách viết trong TOPIK II - Để trống giữa tên & chức vụ
Để trống giữa tên & chức vụ

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

🌟 Có thể bạn quan tâm:

Trung tâm du học Hàn Quốc uy tín hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí rõ ràng minh bạch từng giai đoạn, cam kết không phát sinh. Hoàn tiền 100% nếu không đậu Visa.
Photo of author

Monday TV

Tư vấn miễn phí

Form đặt hẹn background trắng cuối mỗi bài viết

*Lưu ý: Monday hiện tại chỉ có 1 chi nhánh duy nhất tại Hồ Chí Minh

Viết một bình luận